Tạp chí Khoa học Đại học Đà lạt xuất bản các số định kỳ bằng tiếng Anh từ năm 2021

08-12-2020

Văn phòng Tạp chí (VPTC) trân trọng thông báo: Từ năm 2021, Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt sẽ xuất bản các số định kỳ bằng tiếng Anh.

  1. Tác giả cần nộp bản thảo bằng tiếng Anh để tham gia quy trình thẩm định, phản biện, biên tập và xuất bản hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các bản thảo không đảm bảo chất lượng tiếng Anh sẽ không được đưa vào quy trình bình duyệt chính thức của Tạp chí.

  2. Trường hợp bản thảo bằng tiếng Việt đã được nộp/thẩm định/phản biện/chấp nhận đăng trước ngày 31/12/2020:

  • Tác giả có trách nhiệm tự dịch bản thảo sang tiếng Anh và đảm bảo chất lượng dịch thuật. VPTC giữ quyền từ chối bản dịch không đảm bảo chất lượng dịch thuật; hoặc

  • Sử dụng dịch vụ dịch thuật tiếng Anh và tự thanh toán kinh phí cho các cộng tác viên dịch thuật. Việc sử dụng dịch vụ dịch thuật này là tự nguyện và do tác giả tự thỏa thuận với các cộng tác viên do VPTC giới thiệu;

  • Bản thảo đã được dịch sang tiếng Anh sẽ được hiệu đính bởi chuyên gia hiệu đính người bản xứ. Kinh phí hiệu đính tiếng Anh sẽ do Trường Đại học Đà Lạt tài trợ.

Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt chào đón các bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế.