Âu, Đàm Thị Hải, Nong Lam University Hochiminh City, Viet Nam