Thạch, Dương Tiến, The Faculty of National Sciences, Quynhon University, Binhdinh, Viet Nam