Vũ, Giang Thiên, Hochiminh City University of Education, Viet Nam