Nguyên, Nguyễn Thị Thảo, Dalat University, Viet Nam