Thúy, Phạm Thị Thu, The Faculty of Information Technology, Nhatrang University, Viet Nam