Pháp, Trịnh Ngọc, The Library, Dalat University, Viet Nam