Hà, Vũ Thị Thanh, Viet Nam Education Publishing House, Viet Nam